Vad är ett arbetsvillkor?

Hej!
Jag läste att man måste uppfylla ett arbetsvillkor för att få ersättning. Vad betyder det?
Medlemsservice Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Ett arbetsvillkor är ett av två grundvillkor för att du ska kunna få ersättning från oss.

  Ett arbetsvillkor uppfyller du om du under de senaste tolv månaderna före arbetslösheten (kvalifikationstiden) har:
  • Förvärvsarbetat minst 60 timmar per månad i minst sex kalendermånader.
  eller
  • Förvärvsarbetat sammanlagt i minst 420 timmar under sex sammanhängande kalendermånader, där ingen månad får innehålla mindre än 40 timmar.
  Som förvärvsarbete räknas också tid med:
  • Betald semester
  • Ledighet som betalas av arbetsgivaren (inte sjuklön)
  • Avgångsvederlag
  • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)
  • Anställning inom Samhall
  • Anställning med lönebidrag
  • Anställning med anställningsstöd (dock inte särskilt anställningsstöd)
  • Nystartsjobb
  Om det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret kan upp till två månader med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in.

  Hör av dig till oss om du har ytterligare funderingar om detta.

  Hälsningar
  Cecilia
  Cecilia

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt inlägg kan ses av alla men ditt namn, personuppgifter eller din e-post visas aldrig publikt.