Policy för personuppgifter

För att skriva inlägg eller kommentera i detta forum behöver du ange ditt namn och din e-postadress. Din e-postadress kommer inte att visas för andra besökare i forumet och ditt namn kommer att avidentifieras. Enbart förnamn kan komma att visas.


A-kassan är myndighetsutövare och det faller inom vårt uppdrag att informera om vår verksamhet. Dina personuppgifter behandlas därför med den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse.


Vi på A-kassan för Service och Kommunikation lagrar följande uppgifter om dig:

 • Ditt namn
 • Din e-postadress
 • Din IP-adress
 • Eventuella övriga personuppgifter som du anger i ditt inlägg eller kommentar

När du publicerar ett inlägg eller en kommentar i forumet lagras ovanstående uppgifter om dig i maximalt tre månader.Genom att posta ditt inlägg i forumet lämnar du även ditt medgivande till att:

 • Du lämnar ut din e-postadress till A-kassan för Service och Kommunikation att lagras och användas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

 • A-kassan för Service och Kommunikation har rätt att kontakta dig via denna e-postadress.

 • A-kassan för Service och Kommunikation har vid behov rätt att använda ditt namn och din e-post för att göra uppslagningar i befintliga egna system i syfte att få rätt svarsunderlag.

 • A-kassan för Service och Kommunikation förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress, som inhämtats via Kundo forum, till tredje part utöver vad som anges i denna policy eller övrig rätt.

 • Om du vill ta bort dina uppgifter från detta forum så anmäler du ditt inlägg genom att trycka på varningstriangeln och skriva en förklaring till vad du vill göra. Då kommer en redaktör snart att ta bort uppgifterna.


Policy för innehåll

Om du använder detta forum kommer dina frågor att publiceras. Därmed kan de läsas av andra användare.

 • För innehåll som publiceras i detta forum gäller följande riktlinjer:

 • Individer som önskar ta bort eller påtala olämpligt innehåll gör detta via anmälningsfunktionen i anslutning till inlägg och kommentar.

 • Vi tar alltid bort olämpligt innehåll. Sådant innehåll omfattar bland annat rasistiska inlägg, hets mot etniska grupper, pornografi, hot eller kränkande/nedsättande kommentarer om människor, intrång i människors personliga integritet, uppmaning till våld, kriminellt beteende, reklam som uttryckligen gynnar produkter och företag samt inlägg som uppenbart gör intrång i upphovsrätt. Vi ber även våra användare att undvika ett onödigt aggressivt språk i form av svordomar då det ofta upplevs som kränkande.

 • Vi raderar i vissa fall även inlägg i de fall de är uppenbart irrelevanta för webbplatsen eller sammanhanget som de postas i.

Dina uppgifter lagras på databaser inom EU. Läs mer här: https://www.kundo.se/blogg/gdpr-kundo-lagrar-enbart-data-inom-eu


Du som registrerar en fråga här på Kundo har rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Läs mer här:

https://www.sekosakassa.se/om-oss/gdpr/information-om-behandling-av-personuppgifter/