Till senaste kommentaren

Jag funderar på att säga upp mig och plugga deltid - kan jag få ersättning från a-kassan då?

Jag funderar på att säga upp mig och använda mig av a-kassan fram till hösten. Jag är tjänstledig just nu och ska studera upp matte och engelska nu fram till hösten för att senare gå en yrkeshögskola till hösten. Kan jag använda mig av a-kassan då i maj, juni, juli och ev augusti? Jag använder inte csn.

Jennie

Kommentarer

 • Utan att ha utrett ditt ärende kan vi inte ge dig ett rakt svar på din fråga om din eventuella ersättningsrätt. Generellt gäller dock följande för tjänstledighet, studier och uppsägning på egen begäran:

  Tjänstledighet
  Som huvudregel har man inte rätt till arbetslöshetsersättning när man är tjänstledig. I vissa fall kan man dock beviljas ersättning under tjänstledighet om man av hälsoskäl inte kan återgå vare sig till sitt tidigare arbete eller till annat arbete hos sin arbetsgivare, men av Försäkringskassan bedömts ha arbetsförmåga i förhållande till arbetsmarknaden i övrigt.

  Studier
  Som huvudregel har inte heller den som studerar rätt till arbetslöshetsersättning. Undantagsvis kan dock en medlem som studerar på högst 50 procent ha rätt till ersättning i 20 veckor förutsatt att det tidigare arbetet inte har upphört på grund av utbildningen, utbildningen inte hindrar honom eller henne från att söka och ta ett heltidsarbete, utbildningen inte finansieras eller har finansierats med studiestöd eller omställningsstudiestöd. Undantag kan dock här göras gällande kravet på att inte ha fått studiestöd om studierna bedrivits parallellt med ett arbete i minst 15 veckor. För rätt till ersättning i 20 veckor parallellt med studier på heltid krävs också att det tidigare arbetet inte har upphört på grund av utbildningen och att utbildningen inte hindrar medlemmen ifråga från att söka och ta ett heltidsarbete. Vad gäller heltidsstudier krävs dock även att studierna bedrivits parallellt med ett heltidsarbete i minst 15 veckor och att de inte finansierats med någon form av studiestöd. Utöver detta kan man i vissa undantagsfall ha rätt till ersättning i 15 dagar om man deltar i en utbildning som syftar till att ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar, eller underlätta omställning från ett arbete till ett annat. Man kan även betraktas som studerande, och därmed inte ersättningsberättigad, mellan utbildningar om den senare utbildningen utgör en fortsättning på de tidigare studierna.

  Uppsägning på egen begäran
  Om en sökande i övrigt uppfyller kriterierna för rätt till ersättning och beviljas en ersättningsperiod men har sagt upp sig på egen begäran kan ersättningsperioden inledas med en avstängning på 45 (eller i undantagsfall 20) dagar. Detta om den sökande inte kan visa att han eller hon haft ”giltig anledning” att lämna sitt arbete. Giltig anledning kan exempelvis vara styrkt utebliven lön eller styrkta arbetsrelaterade och allvarliga hälsoskäl.
  Alexander

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din fråga kan ses av alla men ditt hela namn, personuppgifter eller din e-post visas aldrig publikt.